สา’สุข ชัวร์ : แบน 3 สารเคมีอันตราย

  • 26 กันยายน 2562
แบน 3 สารเคมีอันตราย 
พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส
เตือนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มแม่และลูกในครรภ์ ควรระวังมากเป็นพิเศษเพราะหากสัมผัสหรือได้รับสารดังกล่าวในร่างกายอาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพได้

#สาสุขชัวร์ #สารเคมีอันตราย #พาราควอต #ไกลโฟเซต #คลอร์ไพริฟอส #สุขภาพ #กรมอนามัย #กระทรวงสาธารณสุข

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH