เสี่ยงอะไรบ้าง ถ้าเด็กตำ่กว่า 6 เดือนกินกล้วย

  • 17 ตุลาคม 2562
เด็กต่ำกว่า 6 เดือน กินกล้วย หรืออาหารอื่น เสี่ยงอะไรบ้าง

เด็กต่ำกว่า 6 เดือน กินกล้วย หรืออาหารอื่น เสี่ยงอะไรบ้าง

– ท้องอืด
– อาหารไม่ย่อย
– ท้องผูก
– ท้องเสีย
– แพ้อาหาร
– เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากลำไส้อุดตัน

แนะนำ กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน โดยไม่ต้องให้อาหารอื่นหรือน้ำ เพราะนมแม่มีสารอาหารเพียงพอมากกว่า 200 ชนิด

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH