ตรุษจีนปีนี้ “ลดเผา ลดฝุ่น”

  • 27 มกราคม 2563
  • 92 ครั้ง

ตรุษจีนปีนี้ “ลดเผา ลดฝุ่น”

คำแนะนำ

  • ลดปริมาณการใช้ธูป และเผากระดาษเงิน กระดาษทอง
  • ใช้ธูปขนาดสั้น หรือใช้ธูปไฟฟ้า
  • เมื่อจุดแล้วให้ดับ หรือเก็บธูปให้เร็วขึ้นฃ
  • เก็บขี้เถ้า ใส่ถุง และส่งให้ท้องถิ่นรับไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH