ตรุษจีนปีนี้ “ลดเผา ลดฝุ่น”

  • 27 มกราคม 2563

ตรุษจีนปีนี้ “ลดเผา ลดฝุ่น”

คำแนะนำ

  • ลดปริมาณการใช้ธูป และเผากระดาษเงิน กระดาษทอง
  • ใช้ธูปขนาดสั้น หรือใช้ธูปไฟฟ้า
  • เมื่อจุดแล้วให้ดับ หรือเก็บธูปให้เร็วขึ้นฃ
  • เก็บขี้เถ้า ใส่ถุง และส่งให้ท้องถิ่นรับไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH