สา’สุข ชัวร์ : 8 ข้อ รับ เดือนรอมฎอน

  • 8 พฤษภาคม 2562
  • 217 ครั้ง
8 ข้อ รับ เดือนรอมฎอน
  1. ละศีลอด ด้วยผลไม้ อินทผลัม หรือดื่มน้ำ ไม่ควรกินอาหารหนักทันที
  2. กินให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงหวาน มัน เค็ม และ เผ็ดจัด
  3. กินผัก ผลไม้ ให้มาก
  4. งดสูบบุหรี่
  5. ควรตรวจสุขภาพ ก่อนเดือนรอมฎอน
  6. แปรงฟันหลังกินอาหารซะฮูร และเวลาอาบน้ำละหมาด
  7. ควบคุมอารมณ์ ทำจิตใจให้สงบ
  8. หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ควรปรึกษาแพทย์
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH