โรคปริทันต์ เรื่องไม่เล็ก…สำหรับเด็กเป็นเบาหวาน

  • 5 มกราคม 2564
โรคปริทันต์ เรื่องไม่เล็ก...สำหรับเด็กเป็นเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคหนึ่งที่พบมากขึ้นทุกปีในเด็กไทย ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะอ้วนที่เพิ่มมากขึ้น หากเริ่มเป็นเบาหวานตั้งแต่เด็ก โอกาสที่จะพบภาวะแทรกซ้อนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะมีมากขึ้น ซึ่งรวมถึงโรคปริทันต์ โดยเฉพาะในเด็กที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี จะพบความเสี่ยงการเกิดโรคมากกว่าในเด็กปกติ การดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคปริทันต์ในเด็กที่เป็นเบาหวาน ทำได้ดังนี้

  1. เลือกทานอาหาร เพื่อควบคุมระดับน้ำตาล ลดอาหารรสหวาน เน้นทานผักผลไม้
  2. แปรงฟันให้ถูกวิธีตามหลัก 2-2-2 ได้แก่ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที และไม่รับทานอาหารและเครื่องดื่มหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  3. ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สำหรับในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ปกครองอาจเป็นผู้ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันให้แก่เด็ก เนื่องจากเด็กอาจยังมีทักษะการใช้นิ้วควบคุมไหมขัดฟันไม่ดีพอ
  4. พบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก และรับการรักษาทางทันตกรรมตามความเหมาะสม
[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH