ช่วงโควิด คุณแม่อยู่บ้าน ชวนลูกน้อยสร้างวินัยฟันดี

  • 16 ตุลาคม 2563
ช่วงโควิด คุณแม่อยู่บ้าน ชวนลูกน้อยสร้างวินัยฟันดี

ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ปกครองและเด็กๆมีโอกาสอยู่บ้านมากขึ้นผู้ปกครองสามารถดูแลสุขภาพฟันของลูกได้ด้วยตนเอง โดย

  • แปรงฟันให้ลูกด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  • จัดเก็บแปรงสีฟันแยกกัน ไม่ปะปนกับของผู้ปกครอง
  • ตรวจความสะอาดฟันทุกวัน  พร้อมกับการสร้างวินัยในเรื่องการแปรงฟัน
  • สร้างวินัยการทานอาหาร เช่น การทานผัก ผลไม้ จำกัดการทานขนมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ไม่ให้เกินวันละ 2 ครั้ง

นอกจากการดูแลสุขภาพช่องปากของลูกให้ดีแล้ว ผู้ปกครองยังควรพาลูกไปคลินิกเด็กสุขภาพดีตามนัด เพื่อรับบริการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพช่องปาก การฝึกทักษะผู้ปกครองในการแปรงฟันให้ลูก และการทาฟลูออไรด์เฉพาะที่สำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง โดยทันตบุคลากร

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข

19 มิถุนายน 2563

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH