ท่าบริหารสำหรับ Office syndrome

 • 4 มิถุนายน 2562
 • 1,059 ครั้ง

ออฟฟิศซินโดรม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่นั่งทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและความผิดปกติในระบบต่างๆของร่างกาย

5 อาการสัญญาณเตือน ได้แก่

 1. อาการปวดบริเวณหลัง
 2. อาการปวดตึงบริเวณคอ บ่า ไหล่
 3. อาการยกแขนไม่ขึ้น
 4. อาการปวดตึงที่ขา
 5. อาการปวดศีรษะ

ท่ายืดเหยียด 7 ท่า ได้แก่

 • ท่าที่ 1 บริหารลำคอ
 • ท่าที่ 2 บริหารหัวไหล่
 • ท่าที่ 3 บริหารลำตัว
 • ท่าที่ 4 บริหารหลังช่วงล่าง ข้างลำตัวและสะโพก
 • ท่าที่ 5 บริหารเข่า
 • ท่าที่ 6 บริหารข้อเท้า
 • ท่าที่ 7 บริหารดวงตา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

28 พฤษภาคม 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH