New Normal…วันเปิดเทอม สร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี

  • 16 ตุลาคม 2563
New Normal วันเปิดเทอม สร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี

New Normal…วันเปิดเทอม สร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี

โรงเรียน เป็นสถานที่ที่เด็กจะต้องเข้ามาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ทั้งในด้านสุขภาพช่องปาก และการป้องกันโรค จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ โดยสามารถทำได้ ดังนี้

  1. คัดกรองตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน
  2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
  3. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที ด้วย
  4. เว้นระยะห่างพื้นที่หลัก ได้แก่ ห้องเรียน นอกห้องเรียน และโรงอาหาร
  5. นักเรียนมีแปรงสีฟันยาสีฟัน แก้วน้ำ 2 ใบ ผ้าเช็ดหน้า เป็นของตนเองไม่ใช้ร่วมกัน
  6. นักเรียนแปรงฟันในห้องเรียนโดยนั่งที่โต๊ะเรียน
  7. นักเรียนเก็บอุปกรณ์แปรงฟันแยกจากกันไม่ให้อุปกรณ์สัมผัสกัน

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

1 กรกฎาคม 2563

#วัยเรียนวัยรุ่น #ทันตสาธารณสุข #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH