สา’สุขชัวร์: แม่ท้อง อาบน้ำอุ่นได้ไหม ? ได้ แต่….

  • 14 พฤศจิกายน 2562
- น้ำอุ่นต้องไม่ร้อนเกินไป และแช่ไม่เกิน 10 นาที เพราะอุณหภูมิร่างกายจะเพิ่มขึ้น และหญิงท้องระบายความร้อนไม่ดีเท่าคนปกติ - งดอาบน้ำอุ่นในวันที่อากาศร้อน แนะนำอาบน้ำอุณหภูมิปกติเพราะจะสดชื่นกว่า - ไม่ควรใช้ห้องซาวน่า เสี่ยงร่างกายขาดน้ำ

– น้ำอุ่นต้องไม่ร้อนเกินไป และแช่ไม่เกิน 15 นาที เพราะอุณหภูมิร่างกายจะเพิ่มขึ้น และหญิงท้องระบายความร้อนไม่ดีเท่าคนปกติ

– งดอาบน้ำอุ่นในวันที่อากาศร้อน แนะนำอาบน้ำอุณหภูมิปกติเพราะจะสดชื่นกว่า

– ไม่ควรใช้ห้องซาวน่า เสี่ยงร่างกายขาดน้ำ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH