ลอยกระทง ช่วยโลกได้ด้วยหลัก 4 เลือก 2 ลด

  • 8 พฤศจิกายน 2562
  • 181 ครั้ง
ลอยกระทง ช่วยโลกได้ด้วยหลัก 4 เลือก 2 ลด

ลอยกระทง ช่วยโลกได้ด้วยหลัก 4 เลือก 2 ลด

4 เลือก
1.เลือกกระทงให้เหมาะกับแหล่งน้ำ : กระทงหยวกกล้วย ลอยในแหล่งน้ำที่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
  กระทงขนมปัง ลอยในแหล่งน้ำที่มีปลา
2.เลือกใช้วัสดุธรรมชาติ : ทำจากต้นกล้วย หยวกกล้วย ใบตอง
3.เลือกกระทงวัสดุน้อย : เลี่ยงกระทงที่มีเข็มหมุด พลาสติก โฟม เพราะย่อยสลายยากและเป็นขยะในแหล่งน้ำได้
4.เลือกลอยกระทงออนไลน์ : เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ไปนอกสถานที่

2 ลด

1.ลดขนาดกระทง : ลอยขนาดเล็กแทนขนาดใหญ่ เพราะใช้วัสดุน้อยกว่า ขยะน้อยกว่า

2.ลดกระทงลอยร่วมกัน : ช่วยลดขยะและประหยัดเงิน เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH