กระโดดเต้น เล่นสนุก

 • 25 พฤษภาคม 2562

กระโดดเต้น เล่นสนุก

ประโยชน์ของการกระโดดโลดเต้นและพฤติกรรมเนือยนิ่ง รวมถึงผลของการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง

 1. ทำให้เด็กมีสุขภาพดี
 2. กล้ามเนื้อแข็งแรง
 3. ผ่อนคลายความตึงเครียด
 4. พัฒนาความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด
 5. มีความจำดี/มีสมาธิ
 6. สร้างมวลกระดูก ช่วยเพิ่มความสูง
 7. ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วน
 8. ช่วยให้นอนหลับสนิท

ข้อแนะนำในการกระโดดโลกเต้นเล่นสนุก

 1. เด็กควรกระโดโลดเต้นเล่นสนุกจนรู้สึกเหนื่อย หรือ หอบ อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน (สะสมต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป)
 2. ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อวันละ 20 นาที ควรทำวันเว้นวัน
 3. ฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อวันละ 20 นาทีทุกวัน

พฤติกรรมเนือยนิ่ง หมายถึง การเอนนอนในกิจกรรมต่างๆ โดยใช้พลังงานน้อย ไม่รวมการนอนหลับ

ภัยของพฤติกรรมเนือยนิ่ง ได้แก่ โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด โรคอ้วน โรคมะเร็ง จึงควรลดพฤติกรรมเนือยนิ่งให้น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน

กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรกฎาคม 2561

#วัยเรียนวัยรุ่น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH