เสริมไอโอดีนเพื่อลูกน้อย

  • 13 กรกฎาคม 2562
เสริมไอโอดีนเพื่อลูกน้อย

เสริมไอโอดีนเพื่อลูกน้อย

หากแม่ขาดไอโอดีนจะส่งผลร้ายต่อเด็ก

  • สมองพัฒนาไม่สมบูรณ์สติปัญญาด้อย ไอคิวลดลง
  • โรคเอ๋อ ระบบประสาทและกล้ามเนื่อผิดปกติ เป็นใบ้ หูหนวก สมองพิการแต่กำเนิด

วิธีป้องกันการขาดไอโอดีนกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนทุกวัน วันละ 1 เม็ด ตลอดการตั้งครรภ์ถึงหลังให้นมบุตร 6 เดือน

โรคเอ๋อ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยยาเม็ดเสริมไอโอดีน

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

24 มิถุนายน 2562

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH