สา’สุข ชัวร์ : ไข้เลือดออกอันตราย

  • 24 พฤษภาคม 2562

“ไข้เลือดออก” โรคร้ายที่คนไทยป่วยกันมาก จากการคาดการณ์ของการทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2562 นี้ จะมีผู้ป่วยมากกว่า 94,000 ราย

หากมีอาการที่เข้าข่ายจะเป็นไข้เลือดออก หรือมีไข้ลอยสูง 39-40 องศา ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และอย่าซื้อยากินเอง โดยเฉพาะยาแอสไพริน และ ไอบูโปรเฟน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH