สา’สุข ชัวร์ : 5 วิธีปฏิบัติตัวหลังสัมผัสสารเคมีรั่วไหล

  • 10 มิถุนายน 2562
  • 105 ครั้ง

 

รู้ไว้ปลอดภัย!! 5 วิธีปฏิบัติตัว  หลังสัมผัสสารเคมีรั่วไหล เพราะอาจเกิด
อันตรายร้ายแรงต่อร่างกายได้นะคะ จึงควรรีบจิบน้ำ และทำตามคำแนะนำดังนี้

#สา’สุขชัวร์ #สารเคมีรั่วไหล #ป้องกันร่างกาย#สุขภาพ
#กระทรวงสาธารณสุข #กรมอนามัย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH