สา’สุข ชัวร์ : 5 วิธีปฏิบัติตัวหลังสัมผัสสารเคมีรั่วไหล

  • 10 มิถุนายน 2562

 

รู้ไว้ปลอดภัย!! 5 วิธีปฏิบัติตัว  หลังสัมผัสสารเคมีรั่วไหล เพราะอาจเกิด
อันตรายร้ายแรงต่อร่างกายได้นะคะ จึงควรรีบจิบน้ำ และทำตามคำแนะนำดังนี้

#สา’สุขชัวร์ #สารเคมีรั่วไหล #ป้องกันร่างกาย#สุขภาพ
#กระทรวงสาธารณสุข #กรมอนามัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH