ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนลูกทำความสะอาด 3ส 1ล

  • 24 มกราคม 2565
ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนลูกทำความสะอาด 3ส 1ล

ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนลูกทำความสะอาดบ้าน 3ส 1ล

ช่วยลดฝุ่นป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ สร้างกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของลูกด้วย

  • ส สะสาง คัดแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกไปเพราะจะเป็นแหล่งสะสมฝุ่น
  • ส สะอาด ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดพื้นและตามซอกมุมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
  • ส สร้าง ควรสร้างสุขนิสัยในการดูแลและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝุ่นละอองสูง อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบ้านมากขึ้น รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดักฝุ่น
  • ล เลี่ยง ให้เลี่ยงทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นเพิ่ม เช่น การเผาใบไม้ การจุดธูป-เทียน การปิ้งย่างโดยใช้เตาถ่าน

ขณะทำความสะอาดควรสวมถุงมือ หน้ากากปิดจมูกและปากทุกครั้งเพื่อลดการสูดฝุ่นละอองและป้องกันการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้และโรคผิวหนังได้

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH