6 ประโยชน์จากกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

  • 26 ตุลาคม 2563
6 ประโยชน์จากกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

6 ประโยชน์จากกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

  1. สร้างเสริมความแข็งแรง และยืดหยุ่นของร่างกาย
  2. ลดโอกาสการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
  3. ลดความเครียด และภาวะซึมเศร้า
  4. ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล
  5. เพิ่มศักยภาพในการทำงาน
  6. เตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH