เตือน เด็กต่ำกว่า 2 ขวบไม่ควรเล่น/ดูสื่อ เสี่ยงกระทบต่อสุขภาพ

  • 26 ตุลาคม 2563
เตือน เด็กต่ำกว่า 2 ขวบไม่ควรเล่น/ดูสื่อ เสี่ยงกระทบต่อสุขภาพ

เตือน! เด็กต่ำกว่า 2 ขวบไม่ควรเล่น/ดูสื่อ เสี่ยงกระทบต่อสุขภาพ

  • ขาดพัฒนาการด้านการสื่อสาร พูดช้า พูดไม่ชัด
  • ความสามรถในการสื่อสารลดลง พัฒนาการทางสมองช้า ไอคิวต่ำ
  • ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หงุดหงิดง่าย ใจร้อน รอคอยไม่ได้
  • สมาธิสั้น ขาดสมาธิ ไม่มีความใจจดใจจ่อ
  • มีปัญหาด้านสายตา สายตาล้าหรืออักเสบ
  • ร่างกายไมแข็งแรง เคลื่อนไหวช้า เหนื่อยง่าย
  • ขาดทักษะการเข้าสังคม แยกตัว เข้ากับเพื่อนไม่ได้
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH