การควบคุมสถานประกอบกิจการ ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกากของเสียเเคดเมียม

  • 8 พฤษภาคม 2567

แคดเมียม!!! การควบคุมสถานประกอบกิจการ ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกากของเสียเเคดเมียม

เเหล่งกำเนิด/กิจกรรม
🟤บ่อฝังกลบกากของเสียเเคดเมียม การขุดกากเเร่เพื่อนำไปจำหน่าย
กฏหมายที่ควบคุมกำกับ
     🔸พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535
     🔸พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2561
🟤การขนย้ายกากของเสียแคดเมียม การเคลื่อนย้ายไปยังบริษัทรับกากของเสียปลายทาง
กฏหมายที่ควบคุมกำกับ
     🔸พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
🟤สถานประกอบกิจการที่รับกากของเสีย การกองเก็บกากของเสียอันตรายในสถานประกอบกิจการ
กฏหมายที่ควบคุมกำกับ
     🔸พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
     🔸พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
สิ่งคุมคาม/ปัจจัยเสี่ยง
     🔸ฝุ่นแคดเมียมในอากาศ
     🔸การปนเปื้อนในเเหล่งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน
     🔸การปนเปื้อนในอาหารและน้ำอุปโภคบริโภค
ช่องทางการรับสัมผัส
     🔸การหายใจ
     🔸การกินอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนแคดเมียม
กลุ่มเสี่ยง
     🔸ผู้ปฏิบัติงานขุด/ขนย้ายกากของเสีย/ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่รับกากของเสีย
     🔸ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่
📌อย่าลืมกดติดตาม Facebook กรมอนามัย เพื่อติดตาม📍ซีรีย์สาระสุขภาพ💖จากเรานะคะ
 
 
#สาระสุขภาพ #อนามัยสิ่งแวดล้อม
 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH