หลักการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

  • 8 พฤษภาคม 2567

หลักการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

📢📢จากกรณี การอพยพของประชากรประเทศเมียนมาร์ในประเทศไทย ซึ่งมีผู้อพยพจำนวนมากกว่า 3,000 ราย
กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัยจึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือศูนย์อพยพ
 
#อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH