แตกต่าง อย่าง เท่าเทียม

  • 24 เมษายน 2567

“แตกต่าง” อย่าง “เท่าเทียม”

❤️🧡💛💚💙💜
โลกที่ก้าวล้ำด้วยวิทยาการ ที่ผ่านมาสังคมได้กำหนดกฏเกณฑ์ไว้ เพียง “หญิง” และ “ชาย” แต่ยังมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือเพศทางเลือก ที่เรียกว่า “LGBTQ+” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่าง
🔹“LGBTQ+” ย่อมาจาก
L – Lesbian 👩‍❤️‍💋‍👩 กลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิง
G – Gay 👨‍❤️‍💋‍👨 กลุ่มชายรักชาย
B – Bisexual 👫 กลุ่มที่รักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
T – Transgender 🙋‍♂️🔁🙋‍♀️ กลุ่มคนข้ามเพศจาก ชายเป็นเพศหญิง หรือ เพศหญิงเป็นเพศชาย
Q – Queer 👫💞👬 กลุ่มคนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่ง โดยไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศ และความรัก
🔹วันนี้ (1 มีนาคม 2567) เป็นวันยุติการเลือกปฎิบัติ
กรมอนามัย ขอสนับสนุนให้ปฏิบัติกับ LGBTQ+ ที่มีความ 🔸“แตกต่าง” อย่าง “เท่าเทียม” ให้เกียรติและปฏิบัติกับพวกเขาเฉกเช่นมนุษย์คนหนึ่งในสังคม 🔸
เพื่อที่#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักอนามัยเจริญพันธุ์
 
#วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH