อันตราย พลุ ดอกไม้เพลิงระเบิด

  • 23 มกราคม 2567

อันตราย พลุ ดอกไม้เพลิงระเบิด🎇

 
ป้องกันได้ ลดเสี่ยงสุขภาพ
🔴 สารพิษ จากพิษ ดอกไม้เพลิง
1.สารพิษ สารเคมี ระคายเคืองตา
2.เสียงกระแทก
3.ระเบิดแรงอัด บาดเจ็บ บ้านเรือนเสียหาย
4.เสียชีวิต / พิการ
🟢ป้องกันได้ ลดเสี่ยง
** ท้องถิ่น
– เคร่งครัดการให้ใบอนุญาต
– กำกับ ติดตาม ประเมินความเสี่ยง
– กำหนดมาตราการป้องกันภัยพิบัติ
– เตรียมจุดอพยพ
** ประชาชน
– ติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือน
– สอดส่อง ประเมินความเสี่ยง
– พบความเสี่ยงแจ้งเจ้าหน้าที่
**กรณีประสบภัย**
– หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ
– สังเกตุอาการ ความผิดปกติของคนในครอบครัว
– อพยพทันที
 
#แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH