8 วิธี เที่ยวงานวันเด็กปลอดภัย เลี่ยงพื้นที่แออัด ลดเสี่ยงสุขภาพ

  • 22 มกราคม 2567

8 วิธี เที่ยวงานวันเด็กปลอดภัย เลี่ยงพื้นที่แออัด ลดเสี่ยงสุขภาพ

หลายๆ สถานที่มีการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หากพาเด็กๆ ไปเข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืมระวังสุขภาพและประเมินความเสี่ยงการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกันด้วยนะคะ
#แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH