หน้ากากป้องกันฝุ่น รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง

  • 25 ธันวาคม 2566

🗣💭หน้ากากป้องกันฝุ่น รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง ✅

😷หน้ากากกรองอากาศ
       เเบบไม่มีวาล์ระบายอากาศ
       เเบบไม่มีวาล์ระบายอากาศ
😷หน้ากากอนามัย
       เเบบธรรมดา
       เเบบคาร์บอน
🚮วิธีการทิ้งหน้ากากป้องกันฝุ่น..ที่ใช้เเล้ว
        ใส่ถุงปิดให้สนิท ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด และล้างมือทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากาก🚰🧴 

 

#แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH