ทำไมคนไทยไม่อยากมีลูก ? เหตุผลส่วนตัว ? หรือเพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคม ?

  • 25 ธันวาคม 2566

ทำไมคนไทยไม่อยากมีลูก ?

เหตุผลส่วนตัว ? หรือเพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคม ?
 
การลดลงของเด็กเกิดใหม่ในไทยอยู่ในขั้นวิกฤต
สาเหตุสำคัญของการไม่มีลูก อาจมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เอื้อต่อการมีลูก มีเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่มาจากปัญหาด้านสุขภาพ
 
แล้วเหตุผลของคุณละ คืออะไร?
 
#แม่และเด็ก
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH