4 เหตุผลดีๆ ว่าทำไม ควรฝากท้องเร็ว

  • 7 ธันวาคม 2566

✅4 เหตุผลดีๆ ว่าทำไม ควรฝากท้องเร็ว🤱

 
🔴 เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆขณะตั้งครรภ์
🔴 เพื่อตรวจหาโรคทางพันธุกรรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของหญิงตั้งครรภ์และคู่
🔴 เพื่อตรวจหาความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ์
🔴 เพื่อรับบริการฝากครรภ์และวางเเผนการคลอดโดยแพทย์หรือบุคคลากรสาธารณสุขควรฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือทันทีเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์
 
#แม่และเด็ก
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH