การนับลูกดิ้น

  • 29 พฤศจิกายน 2566

การนับลูกดิ้น 👶

     การนับลูกดิ้นเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบ การมีชีวิตของทารกในครรภ์
แนะนำ : ให้นับการดิ้นของลูกตั้งแต่อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ จนกระทั่งคลอด ควร นับลูกดิ้นทุกวัน
     🔸ให้นับหลังรับประทานอาหารไปแล้วอย่างน้อย 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง และนับต่อเนื่องนาน 1 ชั่วโมงต่อมื้อ
     🔸ใน 1วัน ควรนับหลังรับประทานอาหาร 3 มื้อโดยรวมกันต้องมากกว่า 10 ครั้ง แต่ถ้าน้อยกว่า 10 ครั้ง ควรพบแพทย์ทันทีหรือนับภายใน 12 ชั่วโมงต่อ 1 วัน และถ้าทารกดิ้นน้อยกว่า 10 ครั้ง แนะนำให้พบแพทย์ทันที

#แม่และเด็ก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH