ครรภ์นี้เสี่ยงไหม

  • 8 พฤศจิกายน 2566

ครรภ์นี้เสี่ยงไหม

ทารกแรกเกิดอาจมีความผิดปกติ หากคุณแม่มีภาวะครรภ์เสี่ยงดังต่อไปนี้
  1. อายุของคุณแม่
     ㆍตั้งครรภ์โดยที่มีอายุน้อยกว่า 17 ปี
     ㆍตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี
  2. คุณแม่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ผิดปกติ
     ㆍเคยมีทารกเสียชีวิตในครรภ์ หรือเสียชีวิตเมื่อแรกเกิด
     ㆍเคยแท้งเอง มากกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน
     ㆍทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมากกว่า 4000 กรัม
     ㆍมีภาวะครรภ์เป็นพิษ (มีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 อาการ น้ำหนักตัว เพิ่มขึ้น, บวม, ปวดศีรษะ, ความดันโลหิตสูง, จุกแน่นใต้ชาย           โครง, ลูกดิ้นน้อยลง และท้องไม่โตตามอายุครรภ์) ในท้องก่อนหน้า
     ㆍเคยมีประวัติคลอดก่อนกำหนด
     ㆍมีประวัติตั้งครรภ์แฝด ภาวะรกเกาะต่ำ ภาวะรกเสื่อม ภาวะน้ำคร่ำน้อย
  3. คุณแม่มีโรคประจำตัว หรือมีปัญหาสุขภาพโรคประจำตัวของคุณแม่มีผลต่อสุขภาพระหว่างการตั้งครรภ์ อาทิ
     ㆍโรคความดันโลหิตสูง
     ㆍโรคเบาหวาน
     ㆍโรคหอบหืด
     ㆍโรคตับ
     ㆍโรคไต
     ㆍโรคหัวใจ
     ㆍโรคติดเชื้อต่างๆ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่นโรคเอดส์ โรคเริม โรคซิฟิลิส เป็นต้น
  4. พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณแม่
     ㆍดื่มเหล้า
     ㆍติดยาเสพติด หรือใช้สารเสพติดอื่นๆ

ภาวะครรภ์เสี่ยงมีอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่และทารกเป็นอย่างมาก ดังนั้น ควรปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการตรวจครรภ์ให้ตรงตามนัดทุกครั้ง

 

#แม่และเด็ก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH