หนูรู้ แนะนำ กินหมูกระทะ ให้ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย

  • 2 พฤศจิกายน 2566

หนูรู้ แนะนำ กินหมูกระทะ ให้ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย

🔹สุกทั่วถึง
🔹แยกใช้อุปกรณ์และภาชนะระหว่างเนื้อสุกกับเนื้อดิบ
🔹เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
🔹หั่นส่วนที่ไหม้เกรียมออกให้มากที่สุด ลดเสี่ยง เลี่ยงมะเร็ง
🔹เลือกร้านที่มีอากาศถ่ายเทดี และได้มาตรฐานรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น Clean Food Good Taste

#แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH