การปฏิบัติตนตามระดับค่าสีฝุ่น PM2.5 ปรับค่ามาตรฐานใหม่ เริ่มปรับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566

  • 18 ตุลาคม 2566

การปฏิบัติตนตามระดับค่าสีฝุ่น PM2.5 ปรับค่ามาตรฐานใหม่ เริ่มปรับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566


   🔵 ทำกิจกรรมได้ตามปกติ
   🟢 ทำกิจกรรมได้ตามปกติ
   🟡 เลี่ยงการทำกิจกรรมที่ใช้แรงมาก / สังเกตอาการตนเอง
   🟠 ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมที่ใช้แรงมาก / สวมหน้ากาก / หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์
   🔴 ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมที่ใช้แรงมาก / สวมหน้ากาก / หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH