10 กิจกรรมทางกาย ส่งเสริมเด็กและเยาวชน เติบโตสมวัย ป้องกันโรค NCDs

  • 9 ตุลาคม 2566

10 กิจกรรมทางกาย ส่งเสริมเด็กและเยาวชน เติบโตสมวัย ป้องกันโรค NCDs

     ▪ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
     ▪ เต้นแอโรบิก
     ▪ วิ่ง
     ▪ ดันพื้น
     ▪ ปั่นจักรยาน
     ▪ ซิทอัพ
     ▪ กระโดดตบ
     ▪ กระโดดเชือก
     ▪ ทำงานบ้าน
     ▪ งานสวน
           ✅เด็กและเยาวชน (อายุ6-1 7ปี) ควรมีกิจกรรมทางกายในระดับป่านกลางถึงหนักหรือจนรู้สึกเหนื่อย เฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที ทุกวัน จะช่วยพัฒนาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ หัวใจ ปอด ให้แข็งแรง

#แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH