ชวนเยาวชนไทย สร้าง 4 พฤติกรรม ลดเสี่ยง NCDs

  • 3 ตุลาคม 2566

ชวนเยาวชนไทย สร้าง 4 พฤติกรรม ลดเสี่ยง NCDs

     ✅ กินครบ 5 หมู่
     ✅ มีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ
     ✅ ลด หวาน มัน เค็ม
     ✅ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

#วัยเรียนวัยรุ่น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH