ป้องกัน หัวใจและหลอดเลือด ด้วยหลัก 3อ.2ส.

  • 28 กันยายน 2566

กรมอนามัยแนะนำ ป้องกัน หัวใจและหลอดเลือด ด้วยหลัก 3อ.2ส.

   🔸อ.อาหาร
   🔸อ.ออกกำลังกาย
   🔸อ.อารมณ์
   🔸ส.ไม่สูบบุหรี่
   🔸ส.ไม่ดื่มสุรา

#วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #ออกกำลังกาย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH