คัด-แยก-ลด ป้องกันขยะล้น แหล่งท่องเที่ยวไทย

  • 27 กันยายน 2566

คัด-แยก-ลด ป้องกันขยะล้น แหล่งท่องเที่ยวไทย

     วันที่ 27 กันยายนของทุกปีเป็น “วันท่องเที่ยวโลก” (World Tourism Day) 🌏
กรมอนามัยเชิญชวน คัด-แยก-ลด ป้องกันขยะล้น แหล่งท่องเที่ยวไทย
     🟢คัดแยก : ทิ้งลงในถังที่จัดไว้
     🟢ลดปริมาณการนำเข้าขยะ

“เพียงแค่ไม่เพิ่มขยะ และทิ้งขยะอย่างถูกต้อง จะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวไทย น่าเที่ยวมากขึ้น”

 

#วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH