อาหารที่ไม่ควรกินคู่กัน

  • 5 กันยายน 2566

อาหารที่ไม่ควรกินคู่กัน⁉️

     – น้ำผึ้ง ไม่ควรกินคู่กับ น้ำร้อน
     – ทุเรียน ไม่ควรกินคู่กับ แอลกอฮอล์
     – ทุเรียน ไม่ควรกินคู่กับ ลำไย
     – ผัก หรืออาหารที่มีเส้นใยสูง ไม่ควรกินคู่กับ นม
     – ชา ไม่ควรกินคู่กับ ชา
แนะนำ : อาหารบางชนิดไม่เหมาะที่จะรับประทานด้วยกัน เนื่องจากมีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่าง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อระบบการย่อย และดูดซึม หรือส่งผลกระทบต่อร่างกายได้
 
#แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH