วันสารทจีน ลดธูป ลดควัน ลดเสี่ยง

  • 1 กันยายน 2566

🔴วันสารทจีน ลดธูป ลดควัน ลดเสี่ยง 🔴

 
     – เลือกใช้ธูปขนาดสั้น หรือธูปไฟฟ้า
     – ลดระยะเวลาจุดธูป
     – เลี่ยงจุดธูปในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเท
     – ไม่จุดธูปปักลงอาหาร หรือวางใกล้กับอาหาร
📍ข้อแนะนำ : เมื่อเสร็จพิธี หรือหลังสัมผัสธูป ควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตา รวมถึงเก็บก้านธูป และขี้เถ้าใส่ถุง มัดปากถุงให้แน่น และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
 
#วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH