อันตราย พลุ ดอกไม้เพลืงระเบิด

  • 9 สิงหาคม 2566

อันตราย พลุ ดอกไม้เพลืงระเบิด🎇

ป้องกันได้ ลดเสี่ยงสุขภาพ
🔴 สารพิษ จากพิษ ดอกไม้เพลิง
     1.สารพิษ สารเคมี ระคายเคืองตา
     2.เสียงกระแทก
     3.ระเบิดแรงอัด บาดเจ็บ บ้านเรือนเสียหาย
     4.เสียชีวิต / พิการ
🟢ป้องกันได้ ลดเสี่ยง
** ท้องถิ่น
     – เคร่งครัดการให้ใบอนุญาต
     – กำกับ ติดตาม ประเมินความเสี่ยง
     – กำหนดมาตราการป้องกันภัยพิบัติ
     – เตรียมจุดอพยพ
** ประชาชน
     – ติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือน
     – สอดส่อง ประเมินความเสี่ยง
     – พบความเสี่ยงแจ้งเจ้าหน้าที่
**กรณีประสบภัย**
     – หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ
     – สังเกตุอาการ ความผิดปกติของคนในครอบครัว
     – อพยพทันที
#อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH