รู้ทัน!! เตรียมพร้อมรับมือ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม อย่างปลอดภัย

  • 8 สิงหาคม 2566

รู้ทัน!! เตรียมพร้อมรับมือ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม อย่างปลอดภัย

🟢รู้ทัน
      – ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
      – รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
      – เรียนรู้เส้นทางอพยพ
🟡เตรียมพร้อมรับมือ
      1.ยกสิ่งของขึ้นบนที่สูง
      2.พื้นที่เสี่ยงเตรียมกระสอบทราย ปิดช่องทางน้ำไหลเข้าบ้าน
      3.ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เตาแก๊ส ยกเบรกเกอร์ ออกก่อนจากบ้าน
      4.ทำป้ายระบุบริเวณฟิวส์ หรือ เบรกเกอร์ ควบคุมการใช้ไฟในบ้าน
      5.เตรียมอุปกรณ์สิ่งของจำเป็น เช่น โทรศัพท์มือถือ อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรคึ
      6.หากเกิดน้ำท่วม ไม่ควรขับรถผ่าทางน้ำไหล ควรออกจากรถไปอยู่ที่ปลอดภัย

#อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH