ระวัง!! หมึกซึมทะลุถุงอาหาร

  • 27 กรกฎาคม 2566

⚠️ระวัง!! หมึกซึมทะลุถุงอาหาร⚠️

    – ควรเลือกถุงใส่อาหารที่ได้มาตรฐาน ทนความร้อนได้ 100 – 120 องศาฯ
    – ควรใช้วิธีการติดป้ายแสดงรายการอาหารหรือแปะสติกเกอร์แทนการเขียน
    – ไม่ควรใช้ปากกาเคมีเขียนบนถุงที่ใส่อาหาร
    – เลี่ยงการกินอาหารที่เขียนถุงด้วยปากกาเคมี
 
#วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #โภชนาการ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH