ผู้สูงวัย กลุ่มเสี่ยงที่ต้องใส่ใจ ในหน้าฝน

  • 17 กรกฎาคม 2566

ผู้สูงวัย กลุ่มเสี่ยงที่ต้องใส่ใจ ในหน้าฝน👵☔️

        📍หลีกเลี่ยงการโดนละอองฝน หรือเปียกฝน
        📍ระวังอุบัติเหตุการลื่นล้ม
        📍จัดบ้านให้เป็นระเบียบ
        📍ดูแลสุขภาพอนามัยพื้นฐาย เช่นการพักผ่อน การออกกำลังกาย

 

#ผู้สูงอายุ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH