โรคมือ เท้า ปาก หน้าฝนนี้ ป้องกันได้

  • 14 กรกฎาคม 2566

⚠️หน้าฝนนี้ ระวัง โรค มือ เท้า ปาก

อาการ : มีไข้ต่ำๆ มีตุ่มเล็กน้อย หากอาการไม่ดีขึ้น หรือไข้ขึ้นสูง ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็ว
4 วิธีป้องกัน
✅ล้างมือเป็นประจำ
✅ทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำ
✅ลดการสัมผัสใบหน้า
✅สวมหน้ากากอนามัย ไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัด
📍เน้นย้ำ : ผู้ปกครองและครู ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากพบว่ามีอาการข้างต้น ให้พิจารณาหยุดเรียน และรักษาจนหาย ควรแจ้งให้ทางโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กทราบ เพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติม

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH