ไอโอดีสำคัญหญิงท้องควรรู้

  • 27 มิถุนายน 2566

ไอโอดีสำคัญหญิงท้องควรรู้

  • มีความสำคัญพัฒนาระบบประสาทของทารกในครรภ์
  • ช่วยลดความเสี่ยงความพิการทางสมองของทารกในครรภ์

ผลของการขาดไอโอดีนกับเด็กในครรภ์

  • ทารกอาจตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือแท้ง
  • ทารกพิการแต่กำเนิดหรือปัญญาอ่อน
  • เด็กมีการเจริญเติบโตของร่างกายช้า ร่างกายแคระแกรน
  • เด็กโตขึ้นมีความบกพร่องทางสติปัญญา เรียนรู้ช้า

ผลของการขาดไอโอดีนกับหญิงตั้งครรภ์

  • ต่อมไทรอยด์ทำงานได้ไม่ดี
  • ร่างกายอ่อนเพลีย
  • เสี่ยงเกิดโรคคอหอยพอก

*หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ต้องการไอโอดีนประมาณ 250 ไมโครกรัม*

ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีนโดยสังเกตจากฉลากของผลิตภัณฑ์ และเลือกกินอาหารที่มีไอโอดีน เช่น ปลาทู หอย ปู กุ้งทะเล

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH