7 วิธีเตรียมพร้อมรับมือเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว

 • 23 มิถุนายน 2566

7 วิธีเตรียมพร้อมรับมือเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว

ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

 • บาดเจ็บและเสียชีวิต จากการพังทลายของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
 • เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
 • บ้านเรือน อาคารพังเสียหาย ไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยหรือเข้าไปทำงานได้
 • เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต ผู้ประสบความเครียด
 • เกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภค

 

การป้องกัน เอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว

 • ติดตามรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัย
 • หมอบลงที่พื้นใต้โครงสร้างอาคารแข็งแรง ป้องกันสิ่งของจากเพดานหรือจากที่สูงหล่นใส่ กรณีอาศัยอยู่ภายในบ้าน
 • รีบปิดแก๊สทันที หากเปิดแก๊สปรุงประกอบอาหาร
 • ห้ามใช้ลิฟท์ ให้ใช้ทางหนีไฟอพยพออกจากพื้นที่ (กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ ให้รีบอพยพออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วน
 • ออกห่างจากหน้าต่าง และประตูที่เป็นกระจก เพื่อป้องกันอันตราย
 • อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้าโดยรอบ กรณีอยู่นอกอาคาร
 • เตรียมสิ่งของจำเป็นให้พร้อม เช่น ยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาอาการประจำตัว ไฟฉาย โทรศัพท์มือถือที่ชาร์ตแบตเตอรี่เต็ม น้ำดื่ม เป็นต้น
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH