หญิงท้องสูบบุหรี่ “เสี่ยงแท้ง” เด็กในท้อง “ปากแหว่ง เพดานโหว่”

  • 13 มิถุนายน 2566

หญิงท้องสูบบุหรี่ “เสี่ยงแท้ง” เด็กในท้อง “ปากแหว่ง เพดานโหว่”

  • ควันบุหรี่มีสารทาร์และนิโคติน เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคในช่องปาก เช่น โรคปริทันต์ มะเร็งในช่องปาก
  • สารนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์จากควันบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร
  • หญิงตั้งครรภ์สูบบุหรี่ ทารกในครรภ์มีโอกาสเกิด “ปากแหว่ง เพดานโหว่” ถึง 2 เท่า
  • ควันบุหรี่ทำให้ทารกป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจตอนล่าง หอบหืดและหูชั้นกลางอักเสบ

โทษจากบุหรี่ ส่งผลต่อสุขภาพผู้เสพและยังส่งผลต่อทารกในครรภ์

 

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH