การสูบบุหรี่ นอกจากจะทำให้เป็นมะเร็งปอดแล้ว ยังเสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปากอีกด้วย

  • 13 มิถุนายน 2566

การสูบบุหรี่ นอกจากจะทำให้เป็นมะเร็งปอดแล้ว ยังเสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปากอีกด้วย

สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งช่องปาก

  • บุหรี่มีสารก่อมะเร็ง มากกว่า 60 ชนิด
  • สารก่อมะเร็งเป็นตัวการสำคัญ ทำให้เซลล์ในช่องปากผิดปาก
  • ความร้อนจากควันบุหรี่ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ช่องปาก

*ประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งช่องปากเป็นอันดับ 6 ของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั้งหมด*

       สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน มีโอกาสเกิดมะเร็งช่องปากเพิ่มขึ้น 10 เท่า หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับ ความเสี่ยงเพิ่มมากถึง 15 เท่า

#วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH