อาหารแนะนำสำหรับช่วยเลิกสูบบุหรี่

  • 13 มิถุนายน 2566

อาหารแนะนำสำหรับช่วยเลิกสูบบุหรี่

        วันงดสูบบุหรี่โลก เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ 31 พฤษภาคม

อาหารที่มีส่วนช่วยให้การเลิกบุหรี่ประสบความสำเร็จได้ มี 4 ประเภท ดังนี้

  • มะนาว ทำให้ต่อมรับรสบุหรีเปลี่ยนไป ช่วยลดความอยากบุหรี่
  • ชาโสม สามารถบำบัดการติดนิโคติน
  • ลูกอม หมากฝรั่ง ที่ช่วยเลิกบุหรี่ เคี้ยว/อมช้าๆ ช่วยลดความอยากบุหรี่
  • นมและผลิตภณฑ์นม ทำให้บุหรี่มีรสชาติขม ช่วยลดการสูบบุหรี่

*บุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ธรรมดา อันตรายไม่ต่างกัน*

 

#วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH