กินเที่ยวริมทาง

  • 10 พฤษภาคม 2566
กินเที่ยวริมทาง

กินเที่ยวริมทางอย่างมีจิตสำนึก

  1. เป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยวให้น่าเที่ยว น่ามอง
  2. เลือกร้านอาหารที่สะอาด ไว้ใจได้
  3. รับประทานแต่พอดีไม่เหลือทิ้งเป็นเศษอาหาร
  4. ใช้สถานที่สาธารณะอย่างมีจิตสำนึก และล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม
  5. หากเดินไปกินไปเมื่อกินเสร็จให้เก็บขยะไว้ทิ้งลงถังห้ามโยน/วางทิ้งไว้ข้างทาง
  6. แยกขยะตามประเภทถังที่จัดไว้ให้
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH