6 ไอเดีย ดับร้อน ประหยัดค่าไฟ

  • 9 พฤษภาคม 2566
6 ไอเดีย ดับร้อน ประหยัดค่าไฟ

6 ไอเดีย ทำได้ทันทีคับร้อน ·ประหยัดค่าไฟด้วยㆍ

  1. จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  2. ทำความสะอาคอุปกรณ์ทำความเย็นต่างๆเช่น ล้างแอร์ ล้างพัดลม
  3. หากต้องเปิดแอร์ ควรเปิดที่อุณหภูมิ 25 C และเปิดพัคลมช่วยกระจายความเย็นและปิดก่อนเลิกใช้งาน 30 นาที
  4. ดึงปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและเลือกอปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
  5. เปิดประตู หน้าต่างให้ลมผ่านเข้า-ออก
  6. เลือกใช้พลังงานทางเลือก

” ประหยัดพลังงาน ประหยัดเงินในกระเป๋า เริ่มต้นทำด้วยตัวเราเอง

 

#อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH