💦☀สงกรานต์นี้ เที่ยวสไตล์คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ รักษ์โลก🌳

  • 18 เมษายน 2566
💦☀สงกรานต์นี้ เที่ยวสไตล์คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ รักษ์โลก🌳

สงกรานต์นี้ เที่ยวสไตล์คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ รักษ์โลก

6 ไอเดีย เที่ยวสไตล์คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ “รักเรา รักษ์โลก”

  • เคารพและปฏิบัติตามกฎของสถานที่
  • ใช้ถุงผ้า พกแก้วน้ำหรือขวดน้ำส่วนตัวเพื่อลดขยะพลาสติก
  • ไม่เก็บวัตถุใด ๆ จากธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวกลับบ้าน
  • คัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งในถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะที่สถานที่จัดเตรียมให้
  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เลือกใช้บริการที่พัก โรงแรมที่มีแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อม

“เที่ยววันหยุด เที่ยวที่ไหน ร่วมกันใส่ใจ (รักษ์) สิ่งแวดล้อม”

ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่

Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Youtube : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

#วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH