ประเมินตนเองเราเสี่ยงฝุ่นPM2.5ระดับไหน

  • 9 มีนาคม 2566
ประเมินตนเองเราเสี่ยงฝุ่นPM2.5ระดับไหน

ประเมินตนเอง เราเสี่ยง ฝุ่นPM 2.5 ระดับไหน

ระดับรุนแรง มีอาการต่อไปนี้เพียง 1 รายการ

  1. แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  2. หอบ หายใจเสียงดังหวีด
  3.  เจ็บหน้าอก
  4. เหนื่อยมากจนต้องนั่งพักหรือทำงานไม่ได้

ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำผ่านคลินิกมลพิษออนไลน์


ระดับปานกลาง มีอาการต่อไปนี้เพียง 1 รายการแต่ต้องไม่มีอาการในรายการสีแดง

  1. ไอ
  2. มีเสมหะ
  3. ตาแดง

ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำผ่านคลินิกมลพิษออนไลน์


ระดับเล็กน้อย มีอาการต่อไปนี้เพียง 1 รายการแต่ต้องไม่มีอาการในรายการสีแดงและสีส้ม

  1. มีผื่นที่ผิวหนัง
  2. ระคายเคืองตา

สามารถอ่านคำแนะนำหรือปรึกษาแพทย์ผ่านคลินิกมลพิษออนไลน์


เฝ้าระวังตนเองด้วยการประเมินอาการผ่าน 4HealthPM2.5

คลินิกมลพิษออนไลน์ www.pollutionclinic.com

#อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH