เช็กให้รู้ระดับค่า PM2.5

 • 9 มีนาคม 2566
เช็กให้รู้ระดับค่า PM2.5

เช็กให้รู้ระดับค่า PM 2.5 เพื่อการปฏิบัติตัวลดเสี่ยง

ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM ผ่านแอปพลิเคชัน Air4Thai

AQIPM2.5ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร

(มคก./ลบ.ม.)

ประชาชนทั่วไปกลุ่มเสี่ยง

(เด็ก/หญิงตั้งครรภ์

ผู้สูงอายุ/ผู้มีโรคประจำตัว)

0-250-25     ทำกิจกรรมได้ตามปกติ      ทำกิจกรรมได้ตามปกติ
26-5026-37     ทำกิจกรรมได้ตามปกติ
 • หลีกเลี่ยง การทำกิจกรรมกลางแจ้ง
 • เฝ้าระวังตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
51-10038-50
 • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
 • เฝ้าระวังตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
 • หลีกเลี่ยง การทำกิจกรรมกลางแจ้ง
 • สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
 • ผู้มีโรคประจำตัว เฝ้าร่ะวังตนเอง หากมีอาการผิดปกติ
 • ให้รีบไปพบแพทย์
101-20051-90
 • ลดหรือจำกัด การทำกิจกรรมกลางแจ้ง
 • เปลี่ยนมาออกกำลังกายในอาคาร
 • สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
 • เฝ้าระวังตนเอง หากมีอาการผิดปกติ
 • ให้รีบไปพบแพทย์
 • ลดเวลา การทำกิจกรรมกลางแจ้ง
 • สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
 • เฝ้าระวังตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
 • ผู้มีโรคประจำตัว เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็น
 201 ขึ้นไป91 ขึ้นไป
 • ลดหรืองดูการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง
 • เปลี่ยนมาออกกำลังกายในอาคาร
 • สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
 • เฝ้าระวังตนเอง หากมีอาการผิดปกติ
 • ให้รีบไปพบแพทย์
 • งดออกนอกบ้าน หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง
 • สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้ง
 • เฝ้าระวังตนเอง หากมิอาการพิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
 • ผู้มีโรคประจำตัว เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน

#อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH